حمیل

به قطعه‌ای کاشی که با عرض‌ یک‌ سانتیمتر از کاشی‌ بریده مـی‌شود،حمیل گـفته مـی‌شود.کاشی حمیل مانند یک نوار رنگی‌ دور هر سطح کاشی را احاطه می‌کند.هم‌چنین برای جدا کردن دو زمـینه‌ی‌ متفاوت مـورد اسـتفاده قرار می‌گیرد.این قطعه کاشی اغلب‌ هنگام‌ چیدن‌ کاشی معرق در کنار قطعات دیگر کاشی چیده مـی‌شود و پشـت آن دوغاب‌ گچ یا ملات سیمان ریخته می‌شود.

در اطراف کاشیکاری خطوطی پهن کشیده می‌شود که در معرق‌کاری و گره‌کشی به عرض‌های مختلفی از ۳ میلیمتر تا ۳ سانتیمتر کمتر یا بیشتر دیده می‌شود. این خطوط را حمیل می‌گویند. همچنین در بعضی موارد گره‌کشی، که خطوط اطراف چندضلعی‌ها را پهن گرفته‌اند تا نمایش دهنده‌ی زمینه کار باشد. (محمود ماهرالنقش، کاشی و کاربرد آن، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۱، صص۶۸-۶۹)


اطلاعات تماس

تلفن 1 33850065 031
تلفن 2 33850026 031
شماره تلگرام و واتساپ
09391190472
قدرت الله سلیمانی--------------محمد علی سلیمانی-----------
09131190472
09131177350
ناصر سلیمانی----------- 3063484 0913

پست الکترونیک

kashisonati.soleimani@yahoo.com
soleimanitile@gmail.com

آدرس شرکت

اصفهان . خیابان امام خمینی . بلوار دانشگاه صنعتی . زیرگذر امامزاده سید محمد . خیابان حکیم فرزانه . کوچه صنعتگران 29 {18سابق} . کاشی سازی سلیمانی

******************************************************
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
soleimani.tile@
(ثبت سفارش در واتساپ و تلگرام) شماره تماس 03133850026 داخلی 2/ساعات پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه صبح 8تا12بعداظهر14تا17/پنج شنبه ها 8تا13


اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است. (انیشتن)