حمیل

کاشی حمیل:

به قطعه‌ای کاشی که با عرض‌ یک‌ سانتیمتر از کاشی‌ بریده مـی‌شود،حمیل گـفته مـی‌شود.کاشی حمیل مانند یک نوار رنگی‌ دور هر سطح کاشی را احاطه می‌کند.هم‌چنین برای جدا کردن دو زمـینه‌ی‌ متفاوت مـورد اسـتفاده قرار می‌گیرد.این قطعه کاشی اغلب‌ هنگام‌ چیدن‌ کاشی معرق در کنار قطعات دیگر کاشی چیده مـی‌شود و پشـت آن دوغاب‌ گچ یا ملات سیمان ریخته می‌شود.

 


اطلاعات تماس

تلفن 1 33850065 031
تلفن 2 33850026 031
شماره تلگرام و واتساپ
09391190472
قدرت الله سلیمانی------------محمد علی سلیمانی-----------
09131190472
09131177350
ناصر سلیمانی----------- 3063484 0913

پست الکترونیک
kashisonati.soleimani@yahoo.com
soleimanitile@gmail.com

آدرس شرکت

اصفهان . خیابان امام خمینی . بلوار دانشگاه صنعتی . زیرگذر امامزاده سید محمد . خیابان حکیم فرزانه . کوچه صنعتگران 29 {18سابق} . کاشی سازی سلیمانی

******************************************************
ما را در اینستاگرام دنبال کنیدkashisonati.soleimani


اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است. (انیشتن)